Home
Das Training
Über Kyokushin
Prüfungsprogramm
Fotos
Erfolge
Datenschutzerklärung
Impressum   
Weiter mit: 10. Kyu  | 9. Kyu  | 8. Kyu  | 7. Kyu  | 6. Kyu  | 5. Kyu  | 4. Kyu  | 3. Kyu  | 2. Kyu  | 1. Kyu  | 1. Dan  | 2. Dan  |

6. Kyu - gelber Grtel

Stellungen:
Tsuru-Ashi-Dachi

Fausttechniken und Handtechniken:
In Sanchin Dachi: Uraken-Shomen-Uchi
In Kiba Dachi: Uraken-Sayu Uchi, Uraken-Hizo-Uchi

In Zenkutsu Dachi:
Uraken Oroshi-Uchi
Uraken-Mawashi Uchi
Nihon Nukite (Me Tsuki)
Yonhon Nukite

Blocktechniken:
Seiken Juji-Uke (Jodan, Gedan)

Fußtechniken:
Kansetsu-Geri
Chudan-Yoko-Geri (Sokuto)
Gedan-Mawashi-Geri (Haisoku, Chusoku)

Kata: Pinan Sono Ni

Kumite: Jiyu Kumite

Bemerkung: Yoko-Geri aus Tsuru-Ashi-Dachi muß gezeigt
werden.

© 2018 Kyokushin-Karate-Hannover e.V.