Home
Das Training
Über Kyokushin
Prüfungsprogramm
Fotos
Erfolge
Datenschutzerklärung
Impressum   
Weiter mit: 10. Kyu  | 9. Kyu  | 8. Kyu  | 7. Kyu  | 6. Kyu  | 5. Kyu  | 4. Kyu  | 3. Kyu  | 2. Kyu  | 1. Kyu  | 1. Dan  | 2. Dan  |

7. Kyu - blauer Grtel

Stellungen:
Neko Ashi Dachi

Fausttechniken:
In Kokutsu-Dachi:
Tetsui-Oroshi Uchi
Tetsui-Komi-Kami
Tetsui-Hizo-Uchi

In Zenkutsu Dachi:
Tetsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

In Kiba Dachi:
Tetsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)

Blocktechniken:
In Zenkutsu-Dachi: Mawashi-Gedan-Barai
In Kokutsu Dachi: Shuto Mawashi-Uke

Fußtechniken:
Mae Chusoku Keage
Taisoku Mawashi- Soto-Keage
Haisoku Mawashi-Uchi-Keage
Sokuto Yoko Keage

Kata: Pinan Sono-lchi

Atmung: Ibuki-Sankai

Kumite: Jiyu-Kumite

© 2018 Kyokushin-Karate-Hannover e.V.